LogiKal MES

Verimliliğe odaklanın

Doğru bilgi, doğru yer ve doğru zamanlama

Başarılı işletmeler LogiKal MES ile dijital üretim yapıyorlar ve hiç olmadığı kadar harika işler çıkarıyorlar. LogiKal MES (Manufacturing Execution System) size tüm üretim sürecinde destek olur. Bu sistem dijital ve elektronik kapı/pencere ve cephe yapımı için mükemmel bir kağıtsız üretim ve idare merkezidir.

 

Hedefinize giden dijital yol

LogiKal MES önceden tanımlanmış çalışma alanları için doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru iş istasyonunda hazır eder. İstasyona işlem atanması, imalat kontrol merkezinden iş istasyonuna belirlenmiş bir sıralama yöntemiyle gerçekleşir. Üretim adımlarıyla ilgili tüm önemli dokümanlar otomatik olarak ilgili operatöre gönderilir. Takip eden imalat adımları için talimatlar bir önceki işlem biter bitmez bir sonraki iş istasyonuna gönderilir. Siparişlerin yazdırılmasına ya da doküman olarak raporlanmasına gerek kalmaz, atölyede bulunan ekranlar üzerinden hizmetinize sunulur. 

Verimliliği artırmak

Manuel kontrol edilen FPC* dokümanlarını araştırmak ve sorgulamak tıpkı üniteleriniz için hazırlaması epeyce zahmetli CE dosyalarının oluşturulmasında olduğu gibi geçmişte kaldı. LogiKal MES, üretiminizin tasarımınızla birlikte kusursuz bir şekilde entegre olmasını ve üretkenliğinizi artırmaya devam etmenizi sağlar. Eğer bir düzeltme ihtiyacı doğarsa, atölye şefi derhal ekranında uygun ileti ve çözüm önerisini görür ve müdahale edip etmeyeceğine doğrudan karar verebilir. Sorun giderilemezse, (örneğin işlemler yeniden düzenlenmeye ihtiyaç duyuyorsa) LogiKal MES çalışma adımlarını yeniden çalışma sürecine uygun olarak düzenler ve bu yeni yapılandırmayla süreç tekrar baştan başlar.
*Factory Production Control (Fabrika Üretim Kontrol)

Bir bakışta

LogiKal MES imalatınızı verimlilikte büyük bir atılıma dönüştürür. Çalışanlarınız yalnızca gerçekten ihtiyaçları olan bilgileri alırlar. Bu da örneğin bilgi aktarımı hatalarından kaynaklanan riskleri azaltır ve hem zaman hem de kağıttan tasarruf etmenizi sağlar.

Üretimin her aşamasına kapsamlı bir genel bakış elde edeceksiniz. Plandan sapmalar olması halinde, daima esnek reaksiyon gösterebilirsiniz. İşletmenize özgü fabrika üretim kontrolü (FPC) LogiKal MES’in bir parçası haline gelir.

Gelecek için hazır

LogiKal MES, sektörümüzde büyük dönüşüm süreçleri için gerekli kaynağı tamamiyle tedarik etmektedir.