InfoServer se sada zove LogiKal MES

Efikasnost u centru pažnje

Prava informacija u pravo vreme i na pravom mestu

Uspešne firme sa LogiKal MES proizvode digitalno, a i dalje rade majstorski kao i ranije. LogiKal MES (Manufacturing Execution System) Vas podržava u Vašem procesu izrade. Sistem predstavlja vodeću centralu za digitalnu izradu prozora i fasada bez papira.

 

 

Digitalno ka cilju

LogiKal MES unapred definisanim područjima rada stavlja na raspolaganje pravu informaciju u pravo vreme i na pravom radnom mestu.  Dodela izvršnoj stanici vrši se postupkom guranja od vodećeg stanja proizvodnje ka radnoj stanici. Zaposleni automatski dobija dokumentaciju koja je važna za njegov sledeći korak u proizvodnji. Uputstva za sledeće korake u izradi biće aktivirana tek po završetku prethodnog i poslata u sledeću radnu stanicu. Radni nalozi se više ne štampaju, već su na raspolaganju preko monitora u radionici.

 

Povećati produktivnost

Traženje i povratna pitanja su stvar prošlosti, isto kao i ručno vođena dokumentacija o internim fabričkim kontrolama proizvodnje i mukotrpno utvrđeni CE podaci za Vaše elemente. LogiKal MES obezbeđuje neosetno nadovezivanje Vaše proizvodnje na Vašu konstrukciju, uz dalji rast efikasnosti Vaše proizvodnje.  Ukoliko je nekada potrebno naknadno poboljšanje, rukovodilac radionice u svom pregledu odmah vidi odgovarajuću prijavu i predlog rešenja zaposlenog i onda direktno može da odluči da li će se umešati ili ne. Ukoliko smetnja ne može da se otkloni, tako da profil npr. mora ponovo da se poruči, LogiKal MES će korake u radu sortirati ponovo u tok rada i počeće sa tom građevinskom komponentom od početka.


*Sopstvena fabrička kontrola proizvodnje

 

 

 

Jednim pogledom

Sa LogiKal MES Vaša proizvodnja pravi kvantni skok u pogledu efikasnosti.  Vaši zaposleni dobijaju samo one informacije, koje su im zaista i potrebne. Time se smanjuje rizik od npr. grešaka u prenosu i štedi se vreme - i papir.

Vi dobijate kompletan pregled o svakom pojedinačnom koraku proizvodnje. Na odstupanja od plana možete u svako vreme fleksibilno da reagujete. Interna fabrička kontrola proizvodnje (WPK) zapravo se radi usput.

 

 

Spremni za budućnost

LogiKal MES isporučuje neophodno gorivo za velike procese transformacije naše branše.