Orgadat-ov LogiKal

Za zanat sutrašnjice

Manje bi bilo juče

Graditelji prozora, vrata i fasada planiraju i proizvode svoje proizvode sa LogiKal-om. LogiKal vodi korisnika efikasno i sigurno kroz čitav proces.

Razumeti, šta Vam treba

LogiKal, svestran u metalo-gradnji 4.0.

Unos elemanata

Unos elemenata je prvi korak u LogiKal-u. Zahvaljujući temeljnom ispitivanju tokom unosa, izrada vrata, prozora i fasada uspeva lako, brzo i sigurno. LogiKal Vas vodi kroz proces i na pravim mestima nudi prave građevinske komponente i rešenja. Zahvaljujući tome, rad na nalogu Vašeg klijenta pričinjava pravo zadovoljstvo!

 

Kalkulacija

LogiKal Vas najbržim putem vodi do ponude. LogiKal automatski utvrđuje sve relevantne elemente za troškove, ako želite čak sve do priključka objekta i montaže. Troškove nabavke softver računa na osnovu optimizovanih masa, radnog vremena po osnovu odabranih konstrukcija i građevinskih komponenti i tako dalje.

Konstrukcija

Kao kod kalkulacije, LogiKal Vam optimalno pomaže i kod konstrukcije. Opširni propisi će Vam pomoći da zahteve Vaših graditelja realizujete brzo i sigurno. Bilo da je reč o visokim zahtevima vezano za tehniku okova, o tehnički zahtevnom pričvršćivanju fasade ili spajanju zidova folijama, izolacijama, limovima ili sitnim delovima. LogiKal Vam pomaže da Vaše naloge izvršite do poslednjeg detalja i stavlja Vam na raspolaganje pametna pomoćna sredstva.

Usaglašavanja

Čak i u slučaju izmene dimenzija na gradilištu - sva usaglašavanja se odmah prikazuju u sledljivoj istoriji. Jednim pritiskom na dugme mogu se uporediti različita stanja obrade.

Statički proračun

Da li su izabrani profili Vaših konstrukcija dovoljni za dejstvo vetra na lokaciji? Da li stakla mogu da izdrže opterećenje usled pritiska vetra ili temperaturne razlike? LogiKal Vam i po ovim pitanjima optimalno pomaže. Na osnovu regiona i mesta ugradnje pomoću LogiKal-a se mogu odrediti tačni uticaji opterećenja, kao i dimenzije građevinskih komponenti uz optimalnu ekonomičnost.

Optimalno određivanje mera

LogiKal automatski računa optimalnu količinu za Vašu porudžbinu. Sečenje profila se vrši optimizovano prema dužini isporuke, vrši se obračun sitnih delova u jednicama pakovanja, isečeni limovi ili paneli se mogu sortirati prema formatima ploča koje treba isporučiti. Materijali se mogu direktno poručiti kod Vaših dobavljača, u idealnom slučaju elektronskim putem, a sve informacije se mogu predati ERP sistemima. Na taj način se LogiKal neprimetno i vrlo efikasno uključuje u Vaš procesni lanac.

Konstrukcije sa CAD-om

Za skoro svaki građevinski projekat treba napraviti crteže konstrukcije i ugradnje.  LogiKal Vam i ovde pruža vrlo efikasnu pomoć: Bez obzira da li crtate u potpuno integrisanom LogiKal CAD-u ili Vam je prijatno u Vašem CAD okruženju na koje ste navikli, LogiKal Vas nikada neće izdati. Logikal CAD Vam nudi kompletan CAD sistem sa mnoštvom pomoćnih sredstava kako biste napravili Vaše crteže konstrukcije. Folije, limovi i izolacije predstavljaju samo mali deo raznovrsnog mnoštva alata koji će Vas podržati u crtanju prozora, vrata i fasada. Ili ćete raditi u Vašem CAD okruženju na koje ste navikli. Zbog toga LogiKal preko modernih veza obezbeđuje funkcije, koje možete da koristite u Vašem CAD-u kako biste Vaše crteže napravili brzo i jednostavno.

Priprema rada

Za proizvodnju, a na osnovu unetih elemenata, LogiKal bez zaobilaženja pravi obimnu dokumentaciju i crteže konstrukcije. Automatski će se izračunati obrade profila za kvake, spojnice, okove itd. i po želji staviti na raspolaganje odgovarajući podaci za testere za dvostruko sečenje pod uglom i mašine za obradu profila sa CNC upravljanjem. Na taj način u potpunosti izostaje programiranje na mašinama.

CNC-upravljanje mašinom

LogiKal podržava skoro sve testere za dvostruko sečenje pod uglom i obradne centre profila za proizvodnju aluminijumskih i plastičnih elemenata.  Tom prilikom LogiKal proverava (ako to mašina omogućava) pravilan položaj profila i moguću koliziju između radnog komada i alata u svakom pojedinačnom koraku obrade. Na taj način LogiKal vodi računa o nesmetanom toku kod mašinske obrade i optimalnom izvršenju Vaših zahteva.