LogiKal MES

Nacisk na wydajność

Właściwe informacje we właściwym miejscu i czasie

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy, stawiają na cyfryzację swojej produkcji z LogiKal MES i dzięki temu pozostają liderami. LogiKal MES (Manufacturing Execution System) wspiera cały proces produkcji, ponieważ pozwala na kontrolę, cyfryzację oraz bezpapierowy przepływ informacji w przedsiębiorstwach produkujących okna, drzwi i fasady.

 

Cyfrowa droga do celu

Z LogiKal MES masz pewność, że odpowiednie informacje znajdą się w odpowiednim czasie, na odpowiednim stanowisku pracy. Przypisywanie zadań odbywa się w trybie push – bezpośrednio z głównego terminala do konkretnej stacji roboczej. Odpowiedni pracownik automatycznie otrzymuje pełną dokumentację, niezbędną na konkretnym etapie produkcji, a instrukcje dotyczące kolejnego kroku udostępniane są dopiero po ukończeniu poprzedniego etapu. Po zakończeniu danego procesu, informacje przekazywane są do następnego stanowiska pracy. Nie ma już potrzeby drukowania dokumentacji produkcyjnej, ponieważ wszelkie informacje dostępna są na monitorach w hali produkcyjnej.

Zwiększona produktywność

Długotrwałe poszukiwania i zapytania są już tak archaiczne jak manualne prowadzenie dokumentacji ZKP* czy pochłaniające czas i energię ustalanie danych CE dla wybranych elementów. LogiKal MES dba o to, aby Twoje projekty bezproblemowo przechodziły przez proces produkcji, co w linii prostej przekłada się na wzrost produktywności. W przypadku konieczności poprawek, kierownik produkcji zostaje natychmiast poinformowany o powstałej sytuacji, a mając do dyspozycji zaproponowane przez pracownika rozwiązanie, może zdecydować czy konieczna jest jego interwencja. Jeśli usterka nie może zostać usunięta, a dana czynność musi być powtórzona, LogiKal MES dokonuje ponownej klasyfikacji etapów w procesie produkcji i zaczyna pracę z danym elementem od początku.

* ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji

Krótko mówiąc

LogiKal MES to Twój milowy krok w stronę wydajności. Twoi pracownicy otrzymują tylko niezbędne informacje, dzięki czemu minimalizujesz ryzyko błędów powstających w dotychczasowym przepływie informacji. Oszczędzasz czas i papier.

Zyskujesz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów produkcji. Niezwłocznie możesz reagować na wszelkie odstępstwa od ustalonego planu, a Zakładowa Kontrola Produkcji odbywa się na bieżąco w tle.

Gotowi na wyzwania jutra

LogiKal MES to paliwo napędowe dla nadchodzących procesów transformacyjnych w naszej branży.