LogiKal firmy Orgadata

Rozwiązania dla przemysłu jutra

„Mniej” należy do przeszłości

Producenci okien, drzwi i fasad realizują swoje projekty wykorzystując program LogiKal. Oprogramowanie prowadzi użytkownika pewnie i wydajnie przez cały proces produkcji.

Rozumiemy Twoje potrzeby

LogiKal – wszechstronne oprogramowanie do stolarki aluminiowej

Wprowadzanie elementów

Wprowadzanie elementów to pierwszy krok w programie LogiKal. Złożony proces kontroli podczas wprowadzania danych zapewnia nie tylko łatwe i szybkie, ale przede wszystkim bezpieczne i rzetelne projektowanie okien, drzwi i fasad. LogiKal prowadzi Cię przez cały proces, oferując najlepsze rozwiązania, dla konkretnych aspektów. Przygotuj się na przyjemność płynącą z pracy nad projektem!

Kalkulacja

LogiKal prowadzi Cię najkrótszą drogą do stworzenia oferty. Program automatycznie określa wszystkie koszty elementów - również koszty montażu, z uwzględnieniem mocowania do ściany. LogiKal przeprowadza optymalizację i na tej podstawie wylicza wszelkie koszty zakupu, a czasy produkcyjne określane są na bieżąco, na podstawie wyborów dokonywanych przez użytkownika.

Konstruowanie

Tak jak w procesie kalkulacji, tak i w procesie konstruowania, LogiKal oferuje pełne wsparcie i kontrolę. Szeroki zakres norm i regulacji zawartych w programie, daje pewność bezpiecznej i szybkiej realizacji projektów. Dla przykładu, program jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom dotyczącym okuć, złożonych technicznie fasad czy skomplikowanych mocowań do ściany, oczywiście z uwzględnieniem foli, izolacji, blach czy małych części. Zapewniając inteligentną pomoc, LogiKal wspiera Cię w opracowaniu Twoich projektów do ostatniej śrubki. Tak osiąga się zamierzone cele.

Modyfikacje

W przypadku zmiany wymiarów na placu budowy – wszelkie wprowadzone modyfikacje dostępne są bezpośrednio w historii działań. Poszczególne wersje konstrukcji mogą być zestawione ze sobą jednym kliknięciem.

Obliczenia statyczne

Czy profile wybrane do Twojej konstrukcji wytrzymają obciążenia wiatrem w danym regionie? Czy wytrzymałość szyb pod względem naporu wiatru oraz różnic temperatury jest wystarczająca? Również w tych kwestiach LogiKal udzieli Ci optymalnego wsparcia. Na podstawie wybranego regionu oraz miejsca zabudowy, LogiKal pomoże Ci w ustaleniu właściwego obciążenia wiatrem oraz zapewni optymalne wymiary dla każdego elementu.

Optymalne ilości

LogiKal automatycznie wylicza odpowiednie ilości dla Twojego zamówienia. Cięcie profili jest zoptymalizowane na podstawie dostępnych długości sztang, małe części kalkulowane są według opakowań, program optymalizuje również powierzchnie 2D. Materiały możesz zamówić bezpośrednio u Twoich dostawców, o ile to możliwe – w systemie zamówień elektronicznych, a wszystkie informacje zostaną przesłane do programów ERP, w celu dalszego przetwarzania. W ten sposób LogiKal sprawnie i z największą wydajnością łączy się z Twoim procesem produkcji.

Środowisko CAD

Rysunki konstrukcji i montażu muszą być tworzone do niemal każdego projektu. Także w tej kwestii LogiKal okazuje się być niezastąpionym wsparciem. Niezależnie od tego czy pracujesz w zintegrowanym module LogiKal CAD czy w swoim ulubionym programie typu CAD, LogiKal wpiera Cię w każdym przypadku. Moduł LogiKal CAD oferuje Ci pełnowartościowe środowisko CAD z rozszerzonym zakresem narzędzi, dla jeszcze łatwiejszego projektowania. Folie, blachy oraz izolacje to jedynie mały wycinek szerokiego spektrum narzędzi wspierających konstruowanie okien, drzwi oraz fasad. Jeśli jednak zdecydujesz się na pracę we własnym środowisku CAD, program LogiKal znów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i udostępnia specjalne interfejsy, które pozwalają na szybkie i bezpieczne łączenie się z systemem CAD z poziomu programu firmy ORGADATA.

Planowanie produkcji

Zaczynając już od wprowadzania elementu, LogiKal automatycznie generuje obszerną dokumentację wraz z rysunkami konstrukcyjnymi. Obróbki na profilach pod klamki, łączniki czy okucia określane są automatycznie, a odpowiednie informacje zostają przekazane bezpośrednio do pił sterowanych on-line czy centrum obróbczego. Dzięki temu ręczne programowanie maszyn jest całkowicie zbędne.

Sterowanie maszynami CNC

LogiKal bez problemu steruje niemal wszystkimi dostępnymi na rynku piłami oraz centrami obróbczymi do aluminium. Na każdym etapie procesu prowadzi kontrolę położenia profilu na maszynie, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji narzędzia z profilem (pod warunkiem, że maszyna spełnia odpowiednie wymagania). Tym sposobem LogiKal zapewnia sprawny przebieg procesu otworowania i perfekcyjne wykonanie zamówień.