Gizlilik Politikası

Veri Kontrolörüne ilişkin Not:

ORGADATA AG kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verileriniz veri koruma hükümlerine, özellikle de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasasının (BDSG) hükümlerine göre saklanacak ve kullanılacaktır.

Aşağıdaki bilgiler kişisel verilerin toplanma, işleme ve açıklanma türünü, kapsamını ve amacını ve bu verileri korumak için alınan Güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.

Kişisel veriler spesifik veya kimliği tanımlanabilen gerçek kişilerin ismi, adresi, telefon numarası doğum tarihi ve email adresi ve IP adresi gibi kişisel veya maddi koşullarına ilişkin bireysel bilgilere atıfta bulunmaktadır.

 

Kişisel verilerin kullanılması, açıklanması ve silinmesi

Server log dosyaları

Internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmetleri kullandığınızda bu siteye erişmek için kullandığınız cihaz server’ımıza Otomatik olarak log verilerini (bağlantı verilerini) gönderecektir.  İlgili bilgiler; internet sitesinin adı, dosya, mevcut tarih, verilerin miktarı, web tarayıcı ve versiyonu, kullanılan işletim sistemi, internet sağlayıcınızın alan adı, yönlendirilen URL yani sitemizden önce ziyaret ettiğiniz site ve ilgili IP adresinden oluşmaktadır. Bu veriler Alman Telemedia Yasası (TMG)’ye uygun bir şekilde anonim olarak saklanmaktadır. Dolayısıyla kişisel kullanıcı profillerinin oluşturulması mümkün değildir.

Toplanan veriler yalnızca istatistiki analizler için ve web sitesinin işletilmesi, güvenliği ve optimizasyonu amacı ile kullanılmaktadır. Bununla birlikte spesifik gerekçeler, yasa dışı kullanımdan şüphelenilmesini gerektiriyorsa log verilerini müteakiben kontrol etme hakkımız saklıdır.

 

Cookie’ler

Internet sitemizin bazı alanlarında örneğin ,kullanıcı tercihlerini tanımlamak ve internet sitesinin tasarımını uygun bir şekilde optimize etmek için ‘cookie’’leri kullanıyoruz. Cookie’ler sitede gezinilmesini kolaylaştırmakta ve internet sitesinin kullanıcı dostu hale getirilmesini mümkün kılmaktadır.

Cookie’ler bir ziyaretçinin hard diskine kaydedilen küçük dosyalardır. Bu web sitesinde kullanılan Cookie’lerin çoğu ‘oturum cookie’leridir. Oturumunuz sona erdikten sonar Otomatik olarak silinmektedir. Diğeer Cookie’ler sizin tarafınızdan silinene kadar terminal cihazınızda saklanmaya devam etmektedir. Bu cookie’ler internet sitesini ziyaret ettiğiniz bir sonraki seferde tarayıcınızın tanınmasını mümkün kılmaktadır.

Tarayıcınızı Cookie’lerin kullanıldığı durumlarda size bilgilendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu Cookie’lerin kullanımının sizin açısından şeffaf olmasını sağlamaktadır. Eğer Cookie’eleri kabul etmiyorsanız bu internet sitesinin fonksiyonlarının bazılarını kullanamayabilirseniz. Cookie’lerin kullanımı GDPR’nin hükümleri kapsamında meşru bir menfaat/ hak teşkil etmektedir.

 

İrtibat formu

Eğer irtibat formunu kullanarak bize bir talep gönderirseniz, kişisel verilerinizi talebin ve aynı zamanda tüm ilgili müteakip soruların işleme alınması için saklayacağız.  Rızanız olmadan bu verileri ifşa etmeyeceğiz.

İrtibat formundaki veriler yalnızca sizin rızanız esas alınarak işlenmektedir (Madde 6(1)(a) GDPR).

İrtibat formunda vermiş olduğunuz verileri; silme talebinde bulunulana kadar, verilerin saklanmasına ilişkin rızanızı geri çekene kadar veya verilerin artık saklanmasının gerekli olmadığı (örneğin talebinize ilişkin işlemler tamamlanırsa) tarihe kadar saklayacağız. 

 

Veri Güvenliği

Vermiş olduğunuz verilerin uygun bir şekilde korunması için ve yanlışlıkla veya bilinçli olarak manipüle edilmesini, zarar görmesini, imha olmasını veya yetkili olmayan kişilerin bu verilere ulaşmasını önlemek için teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini alacağız. Dolayısıyla internet sitesi işletmecisi olarak bize iletmiş olduğunuz sorular gibi gizli içeriği iletirken SSL kodlama kullanıyoruz. Güvenli bağlantılar kabul edilmektedir zira tarayıcının adres çubuğu ‘http://’ iken ‘https://’ olarak değişecektir ve kilit sembolü adres çubuğunda görülecektir. Eğer SSL şifreleme etkinleştirilirse, göndermiş olduğunuz veriler üçüncü taraflarca okunamaz. Teknolojiye uygun bir şekilde güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

 

Web Semineri Kaydı

Internet sitemizde web seminerine kayıt olursanız, kişisel verileriniz toplanacaktır. Kişisel verilere ad, adres, telefon numarası ve email adresi ile irtibat ve iletişim bilgileri dahildir.

Verileriniz yalnızca kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılacaktır ve gerekirse bu verileri görevlendirmiş olduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarına ileteceğiz. Bunun dışında hiçbir veri üçüncü taraflara iletilmeyecektir. Kişisel verileriniz sözleşmenin ifa edilmesi için işleme alınacaktır (madde 6 bölüm. 1 bent. b’ye göre ) ve yasal veri saklama süresi sona erdiğinde silinecektir.

 

İnternet sitemizde kayıt

Hizmetler ve bilgi almak için internet sitemize kayıt olursanız sizden kişisel veriler toplayacağız. Kişisel verilere ad, adres, telefon numarası ve email adresi ile irtibat ve iletişim bilgileri dahildir.

Kayıt; kullanıcıların hizmetlere ve içeriğe erişmesini mümkün kılmaktadır. Verilerinizi yalnızca bizimle irtibata geçtiğiniz konu ile ilgili olarak kayıt altına alacağız. Verilerinizi bu konu ile ilgili veya bu konu dışında herhangi bir üçüncü tarafa iletmeyeceğiz. Kişisel verileriniz sözleşmenin ifa edilmesi için işleme alınmaktadır (Madde 6 (1)(b)’ya göre). Bu veriler yasal koruma yükümlülükleri ile doğru orantılı olarak silinmektedir.

 

Haber Bülteni

Internet sitemizde haber bültenine abone olursanız, kişisel verilerinizi yalnızca haber bülteninin gönderilme amacına uygun bir şekilde kullanacağız.

Kullanıcılar haber bültenimize iki aşamalı onay sürecinden sonra abone olmaktadır. Bu, abone olunduktan sonra kaydınızı teyit etmenizin talep edileceği bir email gönderileceği anlamına gelmektedir. Bu teyit üçüncü taraf email adreslerinin abone olmasını önlemek için gereklidir.  Haber bültenine yapılan abonelikler yasal gerekliliklere göre abonelik sürecinin ispatlanabilmesi için kayıt altına alınmaktadır (Madde 6(1)(a) GDPR’ye göre rıza ). Buna abonelik ve teyit saatinin ve IP adresinin saklanması dahildir.

Sizden almış olduğumuz veya kayıt altına alınmış olan bilgilerin hiçbirini üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. Verilerinizin toplanması ve saklanmasına ve haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin rızanızı herhangi bir tarihte herhangi bir gerekçe göstermeden geri çekebilirsiniz. Her bir haber bülteninin sonunda, haber bülteni aboneliğini iptal etme linki göreceksiniz.

 

Google Analytics

İnternet sitesinde web analitik hizmeti olan Google Analytics’in fonksiyonlarını kullanmaktadır. Google Analytics; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanmaktadır. Google Analytics ‘cookie’ler’ kullanmaktadır. Cookie’ler bilgisayarınızda depolanan ve internet sitesi kullanımının analiz edilmesini mümkün kılan metin dosyalarıdır. Bu internet sitesini kullanmanızla ilgili olarak olarak Cookie tarafından oluşturulan bu bilgiler verilerin depolandığı ABD’de yerleşik bir Google server’ına gönderilmektedir.

Google Analytics cookie’leri Madde 6(1)(f) GDPR’ye istinaden saklanmaktadır. İnternet sitesi operatörünün hem web hizmetlerini hem de reklamları optimize etmek için kullanıcı davranışlarını analiz etmesine ilişkin meşru hakkı /menfaati bulunmaktadır. Kullanıcı ve etkinlik verileri 14, 26, 38, 50 aydan sonra otomatik olarak silinmektedir.

 

IP anonimleştirme

Bu internet sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonunu etkinleştirmiş bulunmaktayız. Bu IP Adresinizin, ABD’ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya anlaşmaya taraf olan ve Avrupa Ekonomik Bölgesinde yerleşik bulunan diğer ülkelerde kısaltılacağı anlamına gelmektedir. Yalnızca istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD’de yerleşik bir Google server’ına iletilecektir. Google internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlamak ve internet sitesi operatörüne internet sitesi ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri söz konusu internet sitesi operatörü adına kullanacaktır. Google, Google  Analytics bağlamında tarayıcınızın iletmiş olduğu IP adresini başka verilerle ilişkilendirmeyecektir.

Tarayıcı Eklentisi

Tarayıcı yazılımınızda uygun ayarlar yapmak sureti ile Cookie’lerin kayıt edilmesini önleyebilirsiniz. Bununla birlikte cookielerin kaydedilmesini önlediğinizde bu internet sitesinin fonksiyonlarının tamamını kullanamayabileceğinize dikkat çekmek isteriz. Ayrıca aşağıdaki linkte bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurulumunu gerçekleştirerek Google’ın internet sitesi  kullanımınıza ilişkin olarak (IP adresi dahil) Cookie’nin oluşturduğu verileri kayıt altına almasını ve işlemesini önleyebilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Verilerin toplanmasından vazgeçme

Aşağıdaki linke tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi kayıt altına almasını önleyebilirsiniz.  Bu internet sitesini bir sonraki sefer ziyaret ettiğinizde verilerinizin kayıt altına alınmasını önlemek için verilerin toplanmasından vazgeçilmesine ilişkin bir Cookie ayarlanacaktır (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl işleme aldığına dair ayrıntılı bilgi Google’ın gizlilik politikasında yer almaktadır policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Sipariş verilerinin işlenmesi

Sipariş verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Google ile bir sözleşme imzalamış bulanmaktayız ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma mercilerinin sıkı talimatlarına eksiksiz bir şekilde uygun hareket ediyoruz.

Google Analytics’in demografik özellikleri

Bu internet sitesinde Google Analytics’in ‘demografik özellikler’ fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon internet sitesini ziyaret eden kişileri, yaşı, cinsiyeti ve ilgili alanlarına ilişkin bilgiler içeren raporların oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu veriler Google’ın ilgili alanlarına ilişkin reklamlarından ve aynı zamanda üçüncü taraf tedarikçilerin ziyaretçi verilerinden elde edilmektedir. Bu verilerin gerçek kişilere aktarılması mümkün değildir. Google hesabınızda Ads Settings (Reklam Ayarları)’nı kullanarak bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz veya genel olarak  “Opt-out of data collection”  (Verilerin toplanmasından vazgeçme)  başlığı altında açıklandığı şekilde verilerinizin  Google Analytics tarafından kayıt altına alınmasından vazgeçebilirsiniz.

 

Google Fontları

İnternet sitesinde Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’nin bazı fontları kullanılmaktadır (“Google Fontları”). Gizlilik Açıklaması: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Üçüncü taraf tedarikçilerin içerikleri ve hizmetleri

Tedarikçinin meşru haklarına istinaden teklifimizi tamamlayan nitelikte diğer tedarikçilerin içerikleri ve hizmetleri bu online teklife dahil edilmiş olabilir. Bu tekliflere YouTube vidolarının entegre edilmesi ve harici internet sitelerine ilişkin linkler örnek gösterilebilir. Bu hizmetler kullanıldığında hizmet sağlayıcıların kullanıcı IP adresinizi görüntülemesi ve kayıt altına alması mümkündür. IP adreslerini yalnızca içeriği sağlamak için kullanan üçüncü taraf tedarikçiler ile çalışmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarfediyoruz. Bununla birlikte örneğin istatistiki amaçlarla IP adresinizi kullanan üçüncü taraf tedarikçiler üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Bu internet sitesinde atıfta bulunulan internet sitelerinin ziyaret edilmeleri ile ilişkili olarak bu veri koruma hükmü kişisel verilerin üçüncü taraflarca toplanmasını, ifşa edilmesini veya işlenmesini düzenlememektedir. Bu bağlamda internet sitemizde hizmetlerini /linklerini kullandığımız bireysel üç üncü taraf tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların spesifik gizlilik açıklamalarına lütfen dikkat ediniz.

YouTube; YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’nin bir hizmetidir. Videolar genişletilmiş gizlilik modunda internet sitemizde kullanılmaktadır. Pek çok internet sitesi gibi YouTube de ziyaretçileri hakkında bilgiler toplamak için Cookie’leri kullanmaktadır. YouTube video istatistiklerini kayıt altına almak, dolandırıcılığı önlemek ve diğer amaçların yanı sıra kullanıcı dostu olma özelliğini iyileştirmek için bu bilgileri kullanmaktadır. Bu aynı zamanda Google DoubleClick ağına bağlanılmasını da sağlamaktadır. Gizliliğe ilişkin ayrıntılı bilgileri YouTube  gizlilik beyanında bulabilirsiniz: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Sosyal medya için gizlilik beyanı

ORGADATA AG sosyal ağlarda gizliliği çok ciddiye almaktadır. Tüm ağların hizmetlerini Avrupa veri koruma hükümlerine uygun bir şekilde sağlayıp sağlamadıkları ve ne ölçüde bu hükümlere uygun bir şekilde hizmet sağladıkları konusunda şu ana kadar herhangi bir net yasal açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla Twitter, Facebook, XING, YouTube, Google+ ve diğerleri gibi ORGADATA AG tarafından kullanılan hizmetlerin kullanıcılarının verilerini  (örneğin kişisel bilgiler, IP Adresi) veri koruma talimatlarına uygun bir şekilde sakladıklarına ve ticari amaçlı olarak kullandıklarını açık bir şekilde dikkat çekmek isteriz.

ORGADATA AG’nin verilerin toplanılma şekli ve sosyal ağlar tarafından kullanılma yöntemi ile ilgili olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Verilerin saklanma kapsamı, yeri ve süresi, ağların mevcut veri silme yükümlülüklerine ne ölçüde uygun hareket ettikleri, verilerle hangi analizlerin gerçekleştirildiği ve ne tür ilişkilendirmelerin kurulduğu ve verilerin kime açıklandığı konusunda herhangi bir tespit söz konusu değildir.

 

Diğer tedarikçilerin internet sitelerinin linkleri

Web sitemiz diğer tedarikçilerin internet sitelerinin linklerini de içermektedir. Bu tedarikçilerin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

 

Reklam emaillerine itiraz

Internet sitemiz hakkında bilgi sağlamaya yönelik yasal yükümlülük gereğince irtibat bilgilerimizi yayınlamamız gerekmektedir. İrtibat bilgileri zaman zaman istenmeyen reklamları ve bilgileri göndermek için üçüncü taraflarca kullanılmaktadır. Dolayısıyla açık bir şekilde yetki verdiğimiz haller dışında herhangi bir reklam materyalinin herhangi bir şekilde iletilmesine itiraz ediyoruz. Ayrıca reklam materyallerinin istem dışı ve talep edilmeden gönderilmesi durumuna karşı dava açma hakkımızı açık bir şekilde saklı tutmaktayız. Bu durum özellikle de spam emailleri, yazılar ve fakslar için geçerlidir.  Ayrıca reklam materyallerinin yetkisiz bir şekilde gönderilmesinin rekabet kanunu, medeni kanun ve ceza kanunu kapsamında bir suç teşkil edebileceğine de dikkat çekeriz. Spam emailleri ve faksları özellikle de yoğun bir şekilde mail gönderilmesi veya faks gönderilmesi sureti ile ticari faaliyetlerin aksatılması halinde büyük tutarlı tazminat taleplerine yol açabilir.

 

Haklarınız

Şayet bu konuda yazılı olarak tarafımıza talepte bulunursanız, kişisel verilerinizi saklayıp saklamadığımızı ve ne ölçüde sakladığımızı yasal yükümlülüğümüz bağlamında size açıklamaktan memnuniyet duyacağız (Madde 12 EU GDPR). Aynı zamanda yasal saklama süreleri ile çelişmediği sürece yanlış verileri düzelttirme veya kişisel verileri bloke ettirme veya sildirme hakkına ve aynı zamanda EU GDPR’nin Madde 13(2)(d)’ye göre denetim merciine şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur.

Ayrıca kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan toplanması, işlenmesi ve ifşa edilmesine ilişkin onayınızı geleceğe yönelik olarak geçerli olmak üzere geri çekme opsiyonunuz da bulunmaktadır. Lütfen bu amaçla aşağıda belirtilen irtibat adresini kullanınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, bilgi talepleri, öneri veya şikayetlerle ilgili olarak yardım sağlayacak olan Veri Koruma Yöneticimizle irtibata geçebilirsiniz.  

 

ORGADATA AG’nin Veri Koruma Yöneticisi

Email: datenschutz@orgadata.com

 

Gizlilik beyanına ilişkin değişiklikler

Gizlilik beyanımızın daima mevcut yasal talimatlara uygun olduğunu garanti altına almak amacı ile her zaman bu beyanda değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu durum aynı zamanda yeni veya revize edilen hizmetler nedeni ile gizlilik beyanının uyarlanmasının gerektiği hallerde de geçerlidir. Yeni gizlilik beyanı internet sitemizi bir sonraki sefer ziyaret ettiğinizde geçerli olacaktır.