Polityka prywatno艣ci

Uwaga dotycz膮ca administratora danych:

ORGADATA AG bardzo powa偶nie traktuje ochron臋 Pa艅stwa danych osobowych. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z og贸lnym rozporz膮dzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (EU RODO) i niemieck膮 federaln膮 ustaw膮 o ochronie danych (BDSG).

Poni偶sze informacje zawieraj膮 przegl膮d rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych, jak r贸wnie偶 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa podj臋tych w celu ochrony tych danych.

Dane osobowe odnosz膮 si臋 do indywidualnych informacji o sytuacji osobistej lub materialnej konkretnej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takich jak imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, a tak偶e adres e-mail i adres IP.

Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

Pliki dziennika serwera

Gdy odwiedzasz nasz膮 stron臋 internetow膮 lub korzystasz z jej us艂ug, urz膮dzenie, z kt贸rego korzystasz, aby uzyska膰 dost臋p do tej strony, automatycznie wysy艂a dane dziennika (dane po艂膮czenia) na nasz serwer. Informacje te obejmuj膮 nazw臋 strony internetowej, plik, aktualn膮 dat臋, ilo艣膰 danych, przegl膮dark臋 internetow膮 i jej wersj臋, u偶ywany system operacyjny, nazw臋 domeny dostawcy Internetu, adres URL odsy艂acza, tj. strony odwiedzanej przed nasz膮 stron膮 internetow膮 oraz odpowiedni adres IP. Dane te s膮 przechowywane w formie anonimowej zgodnie z niemieck膮 ustaw膮 o telemediach (TMG). Nie jest zatem mo偶liwe tworzenie osobistych profili u偶ytkownik贸w.

Zebrane dane s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie do analiz statystycznych, w celu obs艂ugi, bezpiecze艅stwa i optymalizacji obecno艣ci w sieci. Zastrzegamy sobie jednak prawo do p贸藕niejszego sprawdzenia danych w dzienniku, je艣li konkretne powody uzasadniaj膮 podejrzenie bezprawnego u偶ycia.

Pliki cookies

W niekt贸rych obszarach strony internetowej u偶ywamy plik贸w cookies, na przyk艂ad w celu identyfikacji preferencji u偶ytkownik贸w i odpowiedniej optymalizacji wygl膮du strony internetowej. Cookies pozwalaj膮 nam u艂atwi膰 nawigacj臋 i uczyni膰 stron臋 bardzo przyjazn膮 dla u偶ytkownika.

Pliki cookies s膮 ma艂ymi plikami zapisywanymi na dysku twardym osoby odwiedzaj膮cej. Wi臋kszo艣膰 plik贸w cookies u偶ywanych na tej stronie to pliki 鈥瀞esyjne cookies鈥. Zostan膮 one automatycznie usuni臋te po zako艅czeniu sesji. Inne pliki cookies pozostaj膮 zapisywane na urz膮dzeniu ko艅cowym do czasu ich usuni臋cia. Te pliki cookies umo偶liwiaj膮 rozpoznanie przegl膮darki podczas nast臋pnej wizyty na stronie internetowej.

Mo偶esz ustawi膰 swoj膮 przegl膮dark臋 tak, aby informowa艂a Ci臋 o tym, kiedy pliki cookies s膮 zapisywane. Czyni to korzystanie z plik贸w cookies przejrzystym dla u偶ytkownika. Je艣li nie akceptujesz plik贸w cookies, mo偶esz nie by膰 w stanie korzysta膰 z niekt贸rych funkcji tej strony internetowej. Stosowanie plik贸w cookies stanowi uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

Formularz kontaktowy

W przypadku wys艂ania do nas zapytania za pomoc膮 formularza kontaktowego, dane osobowe u偶ytkownika b臋d膮 przechowywane w celu przetworzenia zapytania, jak r贸wnie偶 wszelkich powi膮zanych z nim pyta艅 uzupe艂niaj膮cych. Nie ujawnimy tych danych bez Twojej zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym s膮 przetwarzane wy艂膮cznie za Twoj膮 zgod膮 [art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO].

Podane przez Ciebie dane b臋d膮 przechowywane w formularzu kontaktowym do momentu za偶膮dania ich usuni臋cia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy nie b臋dzie ju偶 konieczne ich przechowywanie (np. gdy przetwarzanie Twojego zapytania zostanie zako艅czone).

Bezpiecze艅stwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne 艣rodki bezpiecze艅stwa w celu w艂a艣ciwej ochrony udost臋pnianych przez Ciebie danych przed przypadkow膮 lub celow膮 manipulacj膮, utrat膮, zniszczeniem lub dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych. Dlatego stosujemy kodowanie SSL do przesy艂ania poufnych tre艣ci, takich jak zapytania wysy艂ane do nas jako operatora strony internetowej. Bezpieczne po艂膮czenia s膮 rozpoznawalne, poniewa偶 pasek adresu przegl膮darki zmieni si臋 z 鈥瀐ttp://鈥 na 鈥瀐ttps://鈥, a w pasku adresu pojawi si臋 symbol k艂贸dki. Je艣li kodowanie SSL jest aktywowane, dane, kt贸re nam przesy艂asz, nie mog膮 zosta膰 odczytane przez strony trzecie. Ci膮gle rozwijamy nasze 艣rodki bezpiecze艅stwa zgodnie z rozwojem technologii.

Rejestracja na serwerze Webinar

Je艣li zarejestrujesz si臋 na seminarium internetowe na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe b臋d膮 gromadzone. Obejmuje to imi臋 i nazwisko, adres, jak r贸wnie偶 numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Twoje dane b臋d膮 wykorzystywane wy艂膮cznie do obs艂ugi procesu rejestracji, a w razie potrzeby przeka偶emy je zatrudnionym przez nas dostawcom us艂ug p艂atniczych. Poza tym nie przekazujemy stronom trzecim 偶adnych danych. Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w zwi膮zku z realizacj膮 umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i zostan膮 usuni臋te po up艂ywie ustawowego okresu przechowywania danych.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Je艣li zarejestrujesz si臋 na naszej stronie internetowej, aby otrzymywa膰 us艂ugi i informacje, b臋dziemy zbiera膰 od Ciebie dane osobowe. Dane te obejmuj膮 imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Rejestracja umo偶liwia u偶ytkownikom dost臋p do us艂ug i tre艣ci. My b臋dziemy zapisywa膰 Twoje dane tylko po to, aby rozwi膮za膰 problem, w zwi膮zku z kt贸rym si臋 z nami skontaktowa艂e艣. Nie b臋dziemy przekazywa膰 Twoich danych osobowych stronom trzecim w wymiarze wykraczaj膮cym poza ten zakres. Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w ramach realizacji umowy [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b)]. Dane te s膮 usuwane zgodnie z ustawowym obowi膮zkiem przechowywania.

Newsletter

Je艣li zasubskrybujesz nasz newsletter na naszej stronie internetowej, b臋dziemy wykorzystywa膰 dane osobowe, kt贸re podasz w czasie rejestracji wy艂膮cznie do jego wysy艂ania.

U偶ytkownicy zapisuj膮 si臋 do naszego newslettera poprzez podw贸jne wyra偶enie zgody. Oznacza to, 偶e po subskrypcji otrzymasz wiadomo艣膰 e-mail, w kt贸rej zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby uniemo偶liwi膰 subskrypcj臋 z u偶yciem adres贸w e-mail stron trzecich. Subskrypcja newslettera jest rejestrowana w taki spos贸b, aby mo偶na by艂o udowodni膰, 偶e jej proces jest zgodny z wymogami ustawowymi [zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Obejmuje to zapisanie czasu subskrypcji i potwierdzenia oraz adresu IP.

Nie b臋dziemy ujawnia膰 stronom trzecim 偶adnych danych, kt贸re od Ciebie otrzymujemy, ani zarejestrowanych informacji. Zgod臋 na gromadzenie i przechowywanie danych, jak r贸wnie偶 na ich wykorzystywanie do wysy艂ania newslettera mo偶na w ka偶dej chwili wycofa膰 bez podania przyczyn. Na ko艅cu ka偶dego biuletynu znajduje si臋 link do jego anulowania.

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji us艂ugi analizy stron internetowych Google Analytics. Google Analytics jest dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics u偶ywa plik贸w cookies. S膮 to pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane na Twoim komputerze i umo偶liwiaj膮 analiz臋 korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej s膮 zazwyczaj przesy艂ane na serwer Google w USA, gdzie s膮 przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics s膮 przechowywane na podstawie art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowa艅 u偶ytkownik贸w, aby zoptymalizowa膰 zar贸wno ich obecno艣膰 w sieci, jak i reklamy. Dane dotycz膮ce u偶ytkownik贸w i zdarze艅 s膮 automatycznie usuwane po 14, 26, 38 i 50 miesi膮cach.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowali艣my funkcj臋 anonimizacji adresu IP. Oznacza to, 偶e przed przekazaniem do USA, Tw贸j adres IP jest skracany przez Google na obszarze pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach b臋d膮cych stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj膮tkowych przypadkach pe艂ny adres IP zostanie przes艂any na serwer Google w USA i tam skr贸cony. Google b臋dzie korzysta膰 z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, aby oceni膰 korzystanie z tej strony przez Ciebie, tworzy膰 raporty o aktywno艣ci na tej stronie oraz 艣wiadczy膰 na rzecz operatora strony internetowej inne us艂ugi zwi膮zane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Google nie b臋dzie 艂膮czy艂a adresu IP przes艂anego przez Twoj膮 przegl膮dark臋 z innymi danymi w kontek艣cie potrzeb Google Analytics.

Wtyczka do przegl膮darki

Mo偶esz zapobiec zapisywaniu plik贸w cookies, dokonuj膮c odpowiednich ustawie艅 w przegl膮darce. Pragniemy jednak zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e uniemo偶liwiaj膮c zapisywanie plik贸w cookies, nie b臋dziesz mie膰 mo偶liwo艣ci korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mo偶esz r贸wnie偶 uniemo偶liwi膰 Google zapisywanie i przetwarzanie danych generowanych przez cookies, zwi膮zanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w艂膮cznie z adresem IP), pobieraj膮c i instaluj膮c wtyczk臋 do przegl膮darki dost臋pn膮 pod nast臋puj膮cym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Rezygnacja z gromadzenia danych

Klikaj膮c na poni偶szy link, mo偶esz uniemo偶liwi膰 Google Analytics zapisywanie Twoich danych. Spowoduje to zapisanie pliku cookies typu 鈥瀘pt-out鈥, aby zapobiec zapisywaniu Twoich danych przy nast臋pnym odwiedzeniu tej strony internetowej (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Wi臋cej informacji na temat obs艂ugi danych u偶ytkownika przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatno艣ci Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Przetwarzanie danych dotycz膮cych zam贸wie艅

Zawarli艣my z Google umow臋 dotycz膮c膮 przetwarzania danych o zam贸wieniach i w pe艂ni stosujemy si臋 do surowych wytycznych niemieckiego urz臋du ochrony danych osobowych przy korzystaniu z Google Analytics.

Cechy demograficzne Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics 鈥瀋echy demograficzne鈥. Umo偶liwia ona tworzenie raport贸w zawieraj膮cych informacje o wieku, p艂ci i zainteresowaniach os贸b odwiedzaj膮cych stron臋. Dane te pochodz膮 z reklam Google dotycz膮cych zainteresowa艅, jak r贸wnie偶 z danych os贸b odwiedzaj膮cych pochodz膮cych od dostawc贸w zewn臋trznych. Nie ma mo偶liwo艣ci przyporz膮dkowania tych danych do poszczeg贸lnych os贸b. Funkcj臋 t臋 mo偶na w ka偶dej chwili wy艂膮czy膰 za pomoc膮 opcji Ustawienia reklam na koncie Google lub og贸lnie zrezygnowa膰 z zapisywania danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie 鈥濺ezygnacja z gromadzenia danych鈥.

Czcionki Google

Strona u偶ywa niekt贸rych czcionek (鈥瀋zcionki Google鈥) nale偶膮cych do Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O艣wiadczenie o ochronie prywatno艣ci: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google reCAPTCHA
Na naszej stronie u偶ywamy 鈥淕oogle reCAPTCHA鈥 (zwana dalej 鈥渞eCAPTCHA鈥). Dostawc膮 tej us艂ugi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (鈥淕oogle鈥).聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze艅stwa w trakcie przesy艂ania do nas formularza, w uzasadnionych przypadkach, korzystamy z reCAPTCHA 鈥 us艂ugi dostarczanej przez Google Inc. Us艂uga ta ma przede wszystkim na celu ustalenie, czy formularz zosta艂 wype艂niony przez osob臋 fizyczn膮, czy te偶 zosta艂 niew艂a艣ciwie wykorzystany i wype艂niony automatycznie przez aplikacj臋. W celu uzyskania takiej informacji reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzaj膮cego stron臋, na podstawie r贸偶nych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna si臋 automatycznie, z chwil膮 wej艣cia u偶ytkownika na stron臋 internetow膮. Dla potrzeb analizy reCAPTCHA ocenia r贸偶norodne informacje (np. adres IP; czas, jaki odwiedzaj膮cy sp臋dzi艂 na stronie; ruchy u偶ytkownika myszk膮).聽聽

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Pa艅stwa adres IP zostanie skr贸cony przez Google na terenie pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej lub innych pa艅stw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj膮tkowych przypadkach pe艂ny adres IP b臋dzie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Google b臋dzie korzysta艂a z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez u偶ytkownika, tworzenia raport贸w na temat aktywno艣ci na stronie dla operator贸w witryn i 艣wiadczenia im innych us艂ug zwi膮zanych z aktywno艣ci膮 na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP, kt贸ry Pa艅stwa przegl膮darka przekazuje w ramach Google Analytics, nie b臋dzie powi膮zany z 偶adnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Podstaw膮 przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w ochronie us艂ug oferowanych przez niniejsz膮 witryn臋, przed nieprawid艂owym automatycznym nadzorem, jak i przed SPAM. 聽聽
Wi臋cej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz na temat polityki prywatno艣ci Google znajduje si臋 pod nast臋puj膮cymi adresami: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en聽and聽https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Tre艣ci i us艂ugi 艣wiadczone przez dostawc贸w zewn臋trznych

Ze wzgl臋du na uzasadnione interesy dostawcy, do tej oferty internetowej mog膮 zosta膰 w艂膮czone tre艣ci i us艂ugi pochodz膮ce od innych dostawc贸w, jako uzupe艂nienie naszej oferty. Przyk艂adem takich ofert mo偶e by膰 integracja film贸w na YouTube i link贸w do zewn臋trznych stron internetowych. Podczas korzystania z tych us艂ug, us艂ugodawcy mog膮 widzie膰 i zapisywa膰 Tw贸j adres IP. Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby wsp贸艂pracowa膰 wy艂膮cznie z dostawcami zewn臋trznymi, kt贸rzy u偶ywaj膮 adres贸w IP wy艂膮cznie do dostarczania tre艣ci. Nie mamy jednak 偶adnego wp艂ywu na to, kt贸rzy dostawcy zewn臋trzni wykorzystuj膮 Tw贸j adres IP na przyk艂ad do cel贸w statystycznych. Niniejszy przepis o ochronie danych nie reguluje gromadzenia, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie w odniesieniu do stron internetowych odwiedzanych po przekierowaniu z tej witryny. W zwi膮zku z tym nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na szczeg贸艂owe o艣wiadczenia o ochronie prywatno艣ci opublikowane u poszczeg贸lnych zewn臋trznych dostawc贸w i us艂ugodawc贸w, z kt贸rych us艂ug / link贸w korzystamy na naszej stronie internetowej.

YouTube jest us艂ug膮 YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Filmy wideo s膮 w艂膮czane do naszej strony internetowej w trybie rozszerzonej prywatno艣ci. Podobnie jak wi臋kszo艣膰 stron internetowych, YouTube u偶ywa plik贸w cookies do zbierania informacji o u偶ytkownikach odwiedzaj膮cych ich stron臋 internetow膮. YouTube wykorzystuje te informacje, m.in. do rejestrowania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy przyjazno艣ci dla u偶ytkownika. W ten spos贸b zostanie r贸wnie偶 nawi膮zane po艂膮czenie z sieci膮 Google DoubleClick.聽 Wi臋cej informacji na temat prywatno艣ci mo偶na znale藕膰 na YouTube, a ich o艣wiadczenie o prywatno艣ci znajduje si臋 tutaj: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

O艣wiadczenie o prywatno艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych

ORGADATA AG bardzo powa偶nie traktuje prywatno艣膰 w serwisach spo艂eczno艣ciowych. Jak dot膮d nie pojawi艂o si臋 ostateczne wyja艣nienie prawne dotycz膮ce tego, czy i w jakim zakresie wszystkie sieci oferuj膮 swoje us艂ugi zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. W zwi膮zku z tym wyra藕nie podkre艣lamy, 偶e us艂ugi Twitter, Facebook, XING, YouTube, Google+ i inne, z kt贸rych korzysta ORGADATA AG, przechowuj膮 i wykorzystuj膮 dane swoich u偶ytkownik贸w w celach komercyjnych (np. dane osobowe, adres IP) zgodnie z ich wytycznymi dotycz膮cymi wykorzystania danych.

ORGADATA AG nie ma wp艂ywu na spos贸b gromadzenia i wykorzystywania danych przez portale spo艂eczno艣ciowe. Nie ma ustale艅 co do zakresu, lokalizacji i czasu trwania przechowywania danych, ani tego w jakim stopniu sieci przestrzegaj膮 istniej膮cych obowi膮zk贸w usuwania danych, jakie analizy i skojarzenia s膮 dokonywane z u偶yciem tych danych, ani komu te dane s膮 ujawniane.

Odno艣niki do stron internetowych innych us艂ugodawc贸w

Nasza obecno艣膰 na stronie internetowej zawiera linki do stron internetowych innych dostawc贸w. Nie mamy wp艂ywu na to, czy tacy dostawcy przestrzegaj膮 przepis贸w o ochronie danych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Ustawowy obowi膮zek podania informacji o naszej stronie internetowej wymaga od nas opublikowania naszych danych kontaktowych. Dane kontaktowe s膮 czasami wykorzystywane przez strony trzecie do wysy艂ania niechcianych reklam i informacji. Dlatego te偶 sprzeciwiamy si臋 wszelkim przekazom materia艂贸w reklamowych, chyba 偶e wyra藕nie na to zezwolimy. Ponadto zastrzegamy sobie wyra藕nie prawo do podj臋cia krok贸w prawnych przeciwko niechcianemu i niezam贸wionemu wysy艂aniu materia艂贸w reklamowych. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci spamu, list贸w i faks贸w. Zwracamy r贸wnie偶 uwag臋 na to, 偶e nieuprawnione wysy艂anie materia艂贸w reklamowych mo偶e dodatkowo stanowi膰 przest臋pstwo w 艣wietle prawa konkurencji, prawa cywilnego i karnego. W szczeg贸lno艣ci spam pojawiaj膮cy si臋 w wiadomo艣ciach e-mail i faksach mo偶e skutkowa膰 du偶ymi roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku zak艂贸cenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez zalewanie takimi wiadomo艣ciami skrzynek pocztowych lub faks贸w.

Twoje prawa

Je偶eli prze艣lesz nam tak膮 pro艣b臋 na pi艣mie, z przyjemno艣ci膮 poinformujemy Ciebie o tym, czy i w jakim zakresie przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszym obowi膮zkiem ustawowym (art. 12 RODO). Masz ponadto prawo do zmiany nieprawid艂owych danych lub zablokowania lub usuni臋cia danych osobowych, chyba 偶e jest to sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania danych, jak r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13(2)(d) dyrektywy unijnej RODO.

Masz r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych, ze skutkiem na przysz艂o艣膰. W tym celu nale偶y skorzysta膰 z podanego poni偶ej adresu kontaktowego.

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych, mo偶na skontaktowa膰 si臋 z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, kt贸ry jest r贸wnie偶 do dyspozycji w przypadku zapyta艅 o informacje, sugestii lub skarg.

Inspektor ochrony danych osobowych ORGADATA AG

Adres e-mail: datenschutz@orgadata.com

Zmiany w o艣wiadczeniu o prywatno艣ci

Chc膮c zagwarantowa膰, 偶e nasze o艣wiadczenie o ochronie prywatno艣ci zawsze odpowiada aktualnym wytycznym ustawowym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w dowolnym czasie. Ma to r贸wnie偶 zastosowanie w przypadku, gdy o艣wiadczenie o prywatno艣ci musi zosta膰 dostosowane ze wzgl臋du na nowe lub zmienione us艂ugi. Nowe o艣wiadczenie o prywatno艣ci b臋dzie obowi膮zywa膰 przy nast臋pnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej.