Polityka prywatności

Uwaga dotycząca administratora danych:

ORGADATA AG bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (EU RODO) i niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Poniższe informacje zawierają przegląd rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych, jak również środków bezpieczeństwa podjętych w celu ochrony tych danych.

Dane osobowe odnoszą się do indywidualnych informacji o sytuacji osobistej lub materialnej konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, a także adres e-mail i adres IP.

 

Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

Pliki dziennika serwera

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z jej usług, urządzenie, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej strony, automatycznie wysyła dane dziennika (dane połączenia) na nasz serwer. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, plik, aktualną datę, ilość danych, przeglądarkę internetową i jej wersję, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy Internetu, adres URL odsyłacza, tj. strony odwiedzanej przed naszą stroną internetową oraz odpowiedni adres IP. Dane te są przechowywane w formie anonimowej zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG). Nie jest zatem możliwe tworzenie osobistych profili użytkowników.

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do analiz statystycznych, w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji obecności w sieci. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych w dzienniku, jeśli konkretne powody uzasadniają podejrzenie bezprawnego użycia.

  

Pliki cookies

W niektórych obszarach strony internetowej używamy plików cookies, na przykład w celu identyfikacji preferencji użytkowników i odpowiedniej optymalizacji wyglądu strony internetowej. Cookies pozwalają nam ułatwić nawigację i uczynić stronę bardzo przyjazną dla użytkownika.

Pliki cookies są małymi plikami zapisywanymi na dysku twardym osoby odwiedzającej. Większość plików cookies używanych na tej stronie to pliki „sesyjne cookies”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookies pozostają zapisywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o tym, kiedy pliki cookies są zapisywane. Czyni to korzystanie z plików cookies przejrzystym dla użytkownika. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji tej strony internetowej. Stosowanie plików cookies stanowi uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

  

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, dane osobowe użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania, jak również wszelkich powiązanych z nim pytań uzupełniających. Nie ujawnimy tych danych bez Twojej zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą [art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO].

Podane przez Ciebie dane będą przechowywane w formularzu kontaktowym do momentu zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy nie będzie już konieczne ich przechowywanie (np. gdy przetwarzanie Twojego zapytania zostanie zakończone).

  

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu właściwej ochrony udostępnianych przez Ciebie danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dlatego stosujemy kodowanie SSL do przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora strony internetowej. Bezpieczne połączenia są rozpoznawalne, ponieważ pasek adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://”, a w pasku adresu pojawi się symbol kłódki. Jeśli kodowanie SSL jest aktywowane, dane, które nam przesyłasz, nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie. Ciągle rozwijamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologii.

 

Rejestracja na serwerze Webinar

Jeśli zarejestrujesz się na seminarium internetowe na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą gromadzone. Obejmuje to imię i nazwisko, adres, jak również numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi procesu rejestracji, a w razie potrzeby przekażemy je zatrudnionym przez nas dostawcom usług płatniczych. Poza tym nie przekazujemy stronom trzecim żadnych danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania danych.

  

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać usługi i informacje, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Rejestracja umożliwia użytkownikom dostęp do usług i treści. My będziemy zapisywać Twoje dane tylko po to, aby rozwiązać problem, w związku z którym się z nami skontaktowałeś. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim w wymiarze wykraczającym poza ten zakres. Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji umowy [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b)]. Dane te są usuwane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

 

Newsletter

Jeśli zasubskrybujesz nasz newsletter na naszej stronie internetowej, będziemy wykorzystywać dane osobowe, które podasz w czasie rejestracji wyłącznie do jego wysyłania.

Użytkownicy zapisują się do naszego newslettera poprzez podwójne wyrażenie zgody. Oznacza to, że po subskrypcji otrzymasz wiadomość e-mail, w której zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby uniemożliwić subskrypcję z użyciem adresów e-mail stron trzecich. Subskrypcja newslettera jest rejestrowana w taki sposób, aby można było udowodnić, że jej proces jest zgodny z wymogami ustawowymi [zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Obejmuje to zapisanie czasu subskrypcji i potwierdzenia oraz adresu IP.

Nie będziemy ujawniać stronom trzecim żadnych danych, które od Ciebie otrzymujemy, ani zarejestrowanych informacji. Zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych, jak również na ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili wycofać bez podania przyczyn. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do jego anulowania.

  

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Google Analytics jest dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno ich obecność w sieci, jak i reklamy. Dane dotyczące użytkowników i zdarzeń są automatycznie usuwane po 14, 26, 38 i 50 miesiącach.

  

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że przed przekazaniem do USA, Twój adres IP jest skracany przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, aby ocenić korzystanie z tej strony przez Ciebie, tworzyć raporty o aktywności na tej stronie oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP przesłanego przez Twoją przeglądarkę z innymi danymi w kontekście potrzeb Google Analytics.

 

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że uniemożliwiając zapisywanie plików cookies, nie będziesz mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zapisywanie i przetwarzanie danych generowanych przez cookies, związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (włącznie z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Rezygnacja z gromadzenia danych

Klikając na poniższy link, możesz uniemożliwić Google Analytics zapisywanie Twoich danych. Spowoduje to zapisanie pliku cookies typu „opt-out”, aby zapobiec zapisywaniu Twoich danych przy następnym odwiedzeniu tej strony internetowej (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych o zamówieniach i w pełni stosujemy się do surowych wytycznych niemieckiego urzędu ochrony danych osobowych przy korzystaniu z Google Analytics.

 

Cechy demograficzne Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Umożliwia ona tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google dotyczących zainteresowań, jak również z danych osób odwiedzających pochodzących od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych do poszczególnych osób. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć za pomocą opcji Ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zrezygnować z zapisywania danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Rezygnacja z gromadzenia danych”.

  

Czcionki Google

Strona używa niektórych czcionek („czcionki Google”) należących do Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google reCAPTCHA
Na naszej stronie używamy “Google reCAPTCHA” (zwana dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).                                

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie przesyłania do nas formularza, w uzasadnionych przypadkach, korzystamy z reCAPTCHA – usługi dostarczanej przez Google Inc. Usługa ta ma przede wszystkim na celu ustalenie, czy formularz został wypełniony przez osobę fizyczną, czy też został niewłaściwie wykorzystany i wypełniony automatycznie przez aplikację. W celu uzyskania takiej informacji reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę, na podstawie różnych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, z chwilą wejścia użytkownika na stronę internetową. Dla potrzeb analizy reCAPTCHA ocenia różnorodne informacje (np. adres IP; czas, jaki odwiedzający spędził na stronie; ruchy użytkownika myszką).  

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn i świadczenia im innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w ochronie usług oferowanych przez niniejszą witrynę, przed nieprawidłowym automatycznym nadzorem, jak i przed SPAM.   
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz na temat polityki prywatności Google znajduje się pod następującymi adresami: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Treści i usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych

Ze względu na uzasadnione interesy dostawcy, do tej oferty internetowej mogą zostać włączone treści i usługi pochodzące od innych dostawców, jako uzupełnienie naszej oferty. Przykładem takich ofert może być integracja filmów na YouTube i linków do zewnętrznych stron internetowych. Podczas korzystania z tych usług, usługodawcy mogą widzieć i zapisywać Twój adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby współpracować wyłącznie z dostawcami zewnętrznymi, którzy używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, którzy dostawcy zewnętrzni wykorzystują Twój adres IP na przykład do celów statystycznych. Niniejszy przepis o ochronie danych nie reguluje gromadzenia, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie w odniesieniu do stron internetowych odwiedzanych po przekierowaniu z tej witryny. W związku z tym należy zwrócić uwagę na szczegółowe oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane u poszczególnych zewnętrznych dostawców i usługodawców, z których usług / linków korzystamy na naszej stronie internetowej.

YouTube jest usługą YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Filmy wideo są włączane do naszej strony internetowej w trybie rozszerzonej prywatności. Podobnie jak większość stron internetowych, YouTube używa plików cookies do zbierania informacji o użytkownikach odwiedzających ich stronę internetową. YouTube wykorzystuje te informacje, m.in. do rejestrowania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy przyjazności dla użytkownika. W ten sposób zostanie również nawiązane połączenie z siecią Google DoubleClick.  Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na YouTube, a ich oświadczenie o prywatności znajduje się tutaj: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

  

Oświadczenie o prywatności w mediach społecznościowych

ORGADATA AG bardzo poważnie traktuje prywatność w serwisach społecznościowych. Jak dotąd nie pojawiło się ostateczne wyjaśnienie prawne dotyczące tego, czy i w jakim zakresie wszystkie sieci oferują swoje usługi zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. W związku z tym wyraźnie podkreślamy, że usługi Twitter, Facebook, XING, YouTube, Google+ i inne, z których korzysta ORGADATA AG, przechowują i wykorzystują dane swoich użytkowników w celach komercyjnych (np. dane osobowe, adres IP) zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych.

ORGADATA AG nie ma wpływu na sposób gromadzenia i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe. Nie ma ustaleń co do zakresu, lokalizacji i czasu trwania przechowywania danych, ani tego w jakim stopniu sieci przestrzegają istniejących obowiązków usuwania danych, jakie analizy i skojarzenia są dokonywane z użyciem tych danych, ani komu te dane są ujawniane.

  

Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców

Nasza obecność na stronie internetowej zawiera linki do stron internetowych innych dostawców. Nie mamy wpływu na to, czy tacy dostawcy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

  

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Ustawowy obowiązek podania informacji o naszej stronie internetowej wymaga od nas opublikowania naszych danych kontaktowych. Dane kontaktowe są czasami wykorzystywane przez strony trzecie do wysyłania niechcianych reklam i informacji. Dlatego też sprzeciwiamy się wszelkim przekazom materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie na to zezwolimy. Ponadto zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianemu i niezamówionemu wysyłaniu materiałów reklamowych. Dotyczy to w szczególności spamu, listów i faksów. Zwracamy również uwagę na to, że nieuprawnione wysyłanie materiałów reklamowych może dodatkowo stanowić przestępstwo w świetle prawa konkurencji, prawa cywilnego i karnego. W szczególności spam pojawiający się w wiadomościach e-mail i faksach może skutkować dużymi roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku zakłócenia działalności gospodarczej przez zalewanie takimi wiadomościami skrzynek pocztowych lub faksów.

  

Twoje prawa

Jeżeli prześlesz nam taką prośbę na piśmie, z przyjemnością poinformujemy Ciebie o tym, czy i w jakim zakresie przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszym obowiązkiem ustawowym (art. 12 RODO). Masz ponadto prawo do zmiany nieprawidłowych danych lub zablokowania lub usunięcia danych osobowych, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13(2)(d) dyrektywy unijnej RODO.

Masz również możliwość wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z podanego poniżej adresu kontaktowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, który jest również do dyspozycji w przypadku zapytań o informacje, sugestii lub skarg.

 

Inspektor ochrony danych osobowych ORGADATA AG

Adres e-mail: datenschutz@orgadata.com

 

Zmiany w oświadczeniu o prywatności

Chcąc zagwarantować, że nasze oświadczenie o ochronie prywatności zawsze odpowiada aktualnym wytycznym ustawowym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w dowolnym czasie. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy oświadczenie o prywatności musi zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi. Nowe oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać przy następnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej.